Bericht van het bestuur: maatregelen Corona virus

Beste leden,

De ritten van 15/03, 22/03 en 29/03 worden afgelast vanwege het Corona virus.
Wij verwijzen hiervoor naar de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.
Als TGV bestuur zijn wij verplicht om deze maatregelen over te nemen.
Tot later en verzorg jullie goed!

Sportieve groeten,

bestuur TGV Opstal